Monthly Archives: Leden 2013

Blíží se uzávěrka dalšího kola Salzburských lékařských seminářů

inzerat_SMSI_Lékaři a lékařky z ČR se mohou hlásit na mezinárodní semináře v Salzburgu, které proběhnou v roce 2013. Na seminářích přednášejí špičkoví odborníci z amerických a rakouských univerzit a odborných institucí. Jedná se o největší projekt ve Střední a Východní Evropě, v rámci kterého probíhá výměna znalostí a zkušeností v různých oborech medicíny. Na rok 2013 je vyhlášeno přes 30 témat seminářů z chirurgie, kardiologie, pediatrie, neurologie, otolaryngologie, patologie, interní medicíny a dalších lékařských oborů.                                                                                      Uzávěrka dalšího kola seminářů je 31.1.2013 a k tomuto datu se můžete hlásit na tyto semináře:

Spinal Surgery  (05.05.2013 – 11.05.2013)
Medical Education, CME (12.05.2013 – 18.05.2013)
Pathology (19.05.2013 – 25.05.2013)
Infectious Diseases (26.05.2013 – 01.06.2013) 
Pediatric Neurology, CME (02.06.2013 – 08.06.2013)
Maternal & Infant Health (09.06.2013 – 15.06.2013)
Dermatology (16.06.2013 – 22.06.2013) 
Internal Medicine (30.06.2013 – 06.07.2013)
Reproductive Medicine (14.07.2013 – 20.07.2013)
Pediatric Emergency Medicine, CME (23.06.2013 – 29.06.2013)
ESU Master Class in Urology, CME (07.07.2013 – 13.07.2013)
  
Lektoři jednotlivých seminářů jsou uvedení tady >>

Podmínkami účasti na seminářích jsou lékařské vzdělání a praxe v oboru, dobrá znalost angličtiny a ochota šířit získané vědomosti dále. Organizátoři hradí veškeré náklady spojené s účastí na semináři, který trvá 6 dní, kromě cestovních nákladů. Přihlásit se na semináře je možné pouze on-line na http://platform.aaf-online.org  

 

Open Medical Institute – Facts & Figures

Open Medical Institute je projektem přesahujícím hranice zemí i kontinentů. Globální pohled na projekt, cílem kterého je vzdělávat, sdílet poznatky a prohlubovat odbornost a propojení odborníků v oblasti medicíny Vám umožní prezentace Salzburg Medical Seminars International 1993 – 2012 >>

https://openmedicalclubcr.files.wordpress.com/2013/01/omi_2012.pdf