Monthly Archives: Květen 2013

Seminář Trendy v péči o lidi s duševním onemocněním / Komunitní péče

Dne 16.5.2013 uspořádal Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Open Medical Club ČR seminář s diskusí na téma Trendy v péči o duševně nemocné / Komunitní péče.

Své odborné poznatky a praktické zkušenosti v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním prezentovali účastníkům se zájmem o tuto problematiku ředitel Psychiatrické léčebny Bohnice MUDr. Martin Hollý, vedoucí lékař z Denního stacionáře pro dospělé „Karlov“ v Praze a absolvent Salzburského lékařského semináře Psychiatry MUDr. Martin Černý a Pavel Novák, ředitel Fokusu Praha, nestátní neziskové organizace se zaměřením na komplexní komunitní péči o lidi s dlouhodobým duševním onemocněním v neústavních podmínkách.

prezentujici

Cílem semináře bylo přiblížit plánované i probíhající změny v péči  o lidi s duševním onemocněním a procesy vedoucí k zajištění podmínek pro tuto transformaci na příkladech odlišných typů institucí poskytujících péči lidem s duševním onemocněním. V prezentacích i v diskusi byl představen trend efektivního propojení zdravotních a sociálních zařízení, který by měl zajistit příjemcům péče komplexnější řešení jejich onemocnění, pomoc při zvládání každodenního života a následně lepší začleňování do společnosti  (např. hledání zaměstnání, volnočasové aktivity, seberealizace…). V stávajícím období realizace změn se důraz v péči o lidi s duševním onemocněním přesouvá od přístupu „hospitalizace“ ke komplexnějšímu přístupu „komunitní péče“ poskytované sítí zdravotních zařízení, stacionářů, neziskových organizací a občanských sdružení.

Více informací o transformaci péče o lidi s duševním onemocněním najdete v prezentacích ze semináře >>

MUDr. Martin Hollý – Transformace péče o duševně nemocné
MUDr. Martin Černý – Denní stacionáře : DS Karlov
Pavel Novák – Komunitní péče na příkladu praxe a hledání Fokusu Praha

 

K tématu „Komunitní péče“ přikládáme odkaz na studii o konceptu RECOVERY – JAK UČINIT ÚZDRAVU SKUTEČNOSTÍ 

Seminar Komunitni pece_pozvanka VDV