Monthly Archives: Říjen 2013

Zeptali jsme se MUDr. Martina Černého…

absolventa Salzburského lékařského semináře Psychiatry a v současné době vedoucího lékaře Denního stacionáře pro dospělé Karlov, na aktuální situaci v oblasti péče o lidi s duševním onemocněním a na možnosti dalšího zlepšování této péče. Na naše otázky odpověděl stejně ochotně jako na řadu dotazů v průběhu semináře Trendy v péči o lidi s duševním onemocněním, na kterém byl jedním z prezentujících odborníků.

Je podle Vás vhodné a v současných podmínkách možné prosazovat větší inkluzi osob s duševním onemocněním do širší společnosti? 
Je to rozhodně vhodné a potřebné (podle nedávno publikované studie cca jedna třetina populace EU trpí  duševním onemocněním).

Existují případy, kdy je nevyhnutné nařídit pacientovi nedobrovolnou léčbu a zbavit ho právní způsobilosti rozhodovat o poskytnuté lékařské péči?  Za jakých okolností a jak často se to stává?
Ano, existují případy, kdy je nutné nařídit nedobrovolnou léčbu, podmínky jsou stanoveny zákonem. V Praze bylo v roce 2003 v psychiatrických zařízeních nedobrovolně hospitalizováno 5% pacientů.  (http://www.pcp.lf3.cuni.cz/vedaavyzkum/postery/0806/stopkova0806.pdf)

Co považujete za hlavní přínos probíhající transformace péče o lidi s duševním onemocněním?
Především reflexi dosavadní péče, hledání dalších možností, v neposlední řadě naději pro nové možnosti a zlepšení jak pro příjemce, tak poskytovatele péče. Také je patrné, že více informací (týkajících se psychiatrie) proniká k širší veřejnosti.

Zaznamenal jste v průběhu své praxe významné změny v statistikách pacientů, v diagnózách a v lékařském přístupu k pacientům a léčbě?
Ano. Svého času jsem se s kolegy zabýval změnami v profilu diagnóz u pacientů hospitalizovaných v Psychiatrické léčebně Bohnice v průběhu let 1995-2005, naše analýza ukázala statisticky významný pokles podílu hospitalizovaných pacientů se schizofrenním onemocněním. Co se týče přístupu a léčby, tak zde dochází k častým změnám, jednak vlivem legislativních změn, mediálních kauz, ale i procesem akreditace zdravotnických pracovišť ,vývojem počítačové technologie,  mění se nabídka léků – na počátku mé kariéry se objevovaly nové léky (zejména atypická antipsychotika), v posledních letech jsme svědky  toho, že se léky (zřejmě z ekonomických důvodů) přestávají vyrábět. A stále významněji než jindy hrají roli ekonomické faktory.

Jaké povolání byste si vybral v paralelním životě?
Záleží na tom, v čem a jak moc paralelní svět by to byl.

Děkuji za odpovědi!

MUD. Martina Černého se ptala: Eva Kocnárová, Open Medical Club ČR

Cyklus přednášek z Lékařské genetiky 2013/2014

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové poskytl záštitu nad cyklem přednášek z lékařské genetiky pro rok 2013 a 2014.

Jedná se o již pravidelnou aktivitu Mendelova muzea, která probíhá ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno. Cílem přednášek je přiblížit další vzácná onemocnění, která se dotýkají našich životů a mají souvislost s genetikou člověka, případně jsou přímo dědičná podle Mendelovských principů.

http://www.mendelmuseum.muni.cz/cz/lekarska-genetika/

OSF Seminar “IPCI A 2014 – Palliative Care in Neurology & Neuro-Oncology”

… to be held from February 23 – March 1, 2014, at Schloss Arenberg, Salzburg, Austria. The application deadline is November 1st, 2013. 
The selection will be made by the Open Society Foundation in New York.

Here you can find more information about seminar, speakers and topics >>

The completed application forms have to be emailed directly to the Open Society Foundation /SOROS Foundation, Sara Pardy: sara.pardy@opensocietyfoundations.org 
and the copy of application forms to the Open Medical Club CR / VDV,
Eva Kocnárová: kocnarova@vdv.cz

Many thanks for your interest!