Monthly Archives: Březen 2014

Zeptali jsme se Prof. MUDr. Ladislava Hosáka a MUDr. Vladimíra Marka….

absolventů Salzburských lékařských seminářů Psychiatry a Medical Quality/Safety a lektorů na semináři Trendy ve zvyšování kvality péče a bezpečí pacientů v ČR a Evropě:

Co Vás přivedlo k zájmu o problematiku kvality péče a bezpečí pacientů?
Ladislav Hosák: Osobní kontakt Výborem dobré vůle Olgy Havlové.
Vladimír Marek: Vnímání nekvality při poskytování péče ve zdravotním systému.

Co považujete za hlavní indikátory, dle kterých lze posoudit a měřit kvalitu péče poskytovanou pacientům?
LH: Subjektivní spokojenost nemocných, z objektivních parametrů mortalita a kvalita života pacientů.
VM: Procento závažných nežádoucích příhod.

Věnuje se podle Vás v českém systému poskytování zdravotní péče této otázce dostatek pozornosti?
LH: Zasluhovalo by to více pozornosti.
VM:  Nedokážu posoudit.

Je odborná veřejnost otevřená „kvalitativním“ změnám v poskytování péče a registrujete pozitivní trend v kvalitě poskytované péče v českém zdravotnictví?
LH: Nyní ne, je ekonomická krize, zdravotní péče se zhoršuje.
VM: Jsou náznaky zlepšení.

Liší se přístup v oblasti kvality péče a bezpečí pacientů v státních a privátních zařízeních?
LH: Pokud vím, v privátních zařízeních je to horší, jde jim jen o peníze.
VM: Nedokážu posoudit.

Jaké jsou benefity plynoucí z opatření v zájmu zvyšování kvality a bezpečí péče pro lékaře a pacienty?
LH: Více zdraví pro naše pacienty, lepší pocit zdravotnického personálu.
VM: Zefektivnění systému, zlepšení úmrtnosti.

Mluvíme-li o trendech v oblasti Medical Quality/Safety  a inspiraci z jiných států v Evropě resp. z USA, často je zdůrazněn model „Patient centred care“ a potřeba většího propojení zdravotní a sociální péče v těch případech, které to vyžadují (prevence, fyzické handicapy, duševní onemocnění, nízkopříjmové skupiny atd.).  Jak vidíte aktuální stav a další možnosti efektivní implementace tohoto trendu v ČR?
LH: Toto je v ČR velmi zanedbané. Zdravotní a sociální péče by měla být propojena, zejména v oboru psychiatrie.
VM: Implementace je zcela nedostatečná, nejsou jasná pravidla.

Jaké povolání byste si vybral v paralelním životě?
LH: Právník.
VM: Učitel v MŠ

Děkuji Vám za odpovědi!

Prof. MUDr. Ladislava Hosáka a MUDr. Vladimíra Marka se ptala: Eva Kocnárová, Open Medical Club ČR

Tip na čtení : časopis Dobré zprávy věnovaný tématu zdravotnictví a lékařská etika

Dobre zpravy_obalkaVýbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vydal první letošní číslo časopisu Dobré zprávy, věnované tématu zdravotnictví a lékařská etika.

Z obsahu časopisu:
·  Rozhovor s vedoucím lékařem Denního stacionáře MUDr. Martinem Černým, absolventem Salzburského lékařského semináře Psychiatry
·   Několik vět o lékařské etice a právech pacientů
·   Salzburské lékařské semináře – sdílení znalostí a zkušeností
·  Názory mladých – esej Terezy Macurové „Nezahazuj vzdělání – svou vlastní svobodu!“
·  Charita je nejkrásnější šperk – rozhovor s Tomášem Jelínkem z ČSOB v Teplicích

Časopis je ke stažení zde >>
http://www.vdv.cz/admin/ww_files/File/Dobre_zpravy/Dobre_zpravy_VDV_2014_1_web.pdf

Přejeme Vám příjemné čtení!

Změny v harmonogramu Salzburských lékařských seminářů 2014

V harmonogramu Salzburských lékařských seminářů 2014 došlo k následujícím změnám:
– Seminář Diabetes se v roce 2014 nebude konat
– Seminář Pediatric Radiology se přesouvá na rok 2015, termín zatím není upřesněn.
Děkujeme za pochopení jménem The American Austrian Foundation a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.