Monthly Archives: Říjen 2014

Pozvánka na PRAGUE SATELLITE SYMPOSIUM IN CARDIAC SURGERY

fotkyII. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty University Karlovy a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Vás zvou na
PRAGUE SATELLITE SYMPOSIUM IN CARDIAC SURGERY s účastí Dr. Edwarda G. Soltesze, chirurga na Oddělení kardiovaskulární chirurgie na Cleveland Clinic a Dr. Marka P. Ehrlicha, docenta kardiochirurgie a ředitele Aortického programu na Universitě ve Vídni.

Kardiochirurgické symposium se koná 14.11.2014 od 8.00 hodin  v Posluchárně II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie VFN a 1.LF UK,
Karlovo náměstí 37, Praha 2.

Akce je pořádaná dle předpisu ČLK a bude ohodnocena 5 kreditními body. Přednášky budou v anglickém jazyce.

Svoji účast prosím potvrďte do 4.11.2014 e-mailem na kocnarova@vdv.cz nebo telefonicky na bezplatné lince 800 111 010.

Program a profesní profily přednášejících najdete v POZVÁNCE >>

Přihlašování na první kolo Salzburských lékařských seminářů 2015 prodlouženo do 29.10.2014

Do 29.10.2014 se mohou lékařky a lékaři se zájmem o další vzdělávání a mezinárodní sdílení a výměnu poznatků hlásit na tyto semináře:

• Pediatric Radiology, CME (04.01.2015 – 10.01.2015)
 Trauma & Emergency Surgery (11.01.2015 – 17.01.2015)
Temporal Bone Surgery (18.01.2015 – 24.01.2015)
• Bone & Joint Surgery (15.02.2015 – 21.02.2015)
• Neurology (01.03.2015 – 07.03.2015)
• Pediatric Cardiology, CME (08.03.2015 – 14.03.2015)
• Anesthesiology (15.03.2015 – 21.03.2015)
• Ophthalmology (22.03.2015 – 28.03.2015)
• Neonatology (12.04.2015 – 18.04.2015)
• Applied Clinical Research, CME (19.04.2015 – 25.04.2015)
• Otolaryngology (26.04.2015 – 02.05.2015)

Přihlašování probíhá pouze on-line na http://platform.aaf-online.org

Více informací o podmínkách přihlašování a účasti na seminářích najdete v sekci PŘIHLAŠOVÁNÍ >>