Monthly Archives: Září 2015

POZVÁNKA NA II. PRAGUE SATELLITE SYMPOSIUM IN CARDIAC SURGERY

fotky

Jménem Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a I. lékařské fakulty University Karlovy  Vás zvou na

 

II. PRAGUE SATELLITE SYMPOSIUM IN CARDIAC SURGERY 
s účastí Dr. EDWARDA G. SOLTESZE, chirurga Oddělení kardiovaskulární chirurgie na Cleveland Clinic a Dr. MARKA P. EHRLICHA, docenta kardiochirurgie a ředitele Aortického programu na Universitě ve Vídni.

Kardiochirurgické symposium se koná 23. října 2015 od 8.00 hodin             v  posluchárně II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie VFN a 1.LF UK, Karlovo náměstí 37, Praha 2.

  • Akce je pořádána dle předpisu ČLK a bude ohodnocena 5 KREDITNÍMI BODY.
  • Odborným garantem symposia je MUDr. JAROSLAV LINDNER, CSc.
  • Přednášky budou probíhat v anglickém jazyce.
  • Účast na semináři potvrďte do 18.10.2015 e-mailem na kardio@vfn.cz.

Program akce a profesní profily přednášejících naleznete  zde. 
Informace k soutěži o nejlepší poster naleznete zde. 

Reklamy

Přednáška „Jak zvládat atopický ekzém“ v Ústřední knihovně v Praze dne 13.10.2015 v 17.00 hodin

DSC_5747Přednáška bude zaměřena na podrobný přehled současných terapeutických možností, používaných při léčbě pacientů s atopickým ekzémem. Posluchačům budou vysvětleny jak klasické, tak moderní léčebné postupy, včetně edukace o režimových opatřeních, nezbytných pro úspěšné zvládání atopického ekzému.

Přednáší MUDr. Jan Hugo, dermatovenerolog. Pracuje na Dermatovenerologické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze. Je absolventem Salzburského lékařského semináře Dermatology.

Přednáška se bude konat dne 13.10.2015 od 17.00 do 18.30 hod. v Malém sále Ústřední knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1. Vstupenky v ceně 40 Kč lze zakoupit online nebo v pokladně Ústřední knihovny.