Category Archives: cyklus přednášek Zdraví a životní styl

Přednáška Relaxační techniky v Ústřední knihovně v Praze dne 15.9. 2015

relaxacne techniky_1

Relaxační techniky patří mezi metody využívané v klinické praxi i při různých volnočasových aktivitách. O blahodárném potenciálu pro pocit duševní a fyzické pohody referuje řada odborných výzkumů i individuálních zkušeností praktikujících osob. Umění uvolnit se přispívá ke zdravému životnímu stylu, pocitu spokojenosti a kladnému sebepojetí. Na přednášce uvidíte praktickou ukázku relaxačních technik a zjistíte, jakým způsobem mohou přispívat k  vašemu zdraví.

Přednáší Mgr. Gabriela Bauer, psycholožka a instruktorka relaxačních technik.

Přednáška se bude konat dne 15.09.2015 od 17.00 do 18.30 hod. v Malém sále Ústřední knihovny v Praze, Mariánské nám.1, Praha 1. Vstupenky v ceně 40 Kč lze zakoupit online nebo v pokladně Ústřední knihovny.

Přednáška „Jak zvládat alergie“ v Městské knihovně v Praze dne 9.6.2015 v 17.00 hodin

Alergie - ilustrační obrázek_webPřednáška bude zaměřena na moderní postupy v alergologii, jež vychází z imunologických kořenů, kdy budou probrány principy alergických reakcí a jejich klinické projevy, možnosti vyšetření a komponentní diagnostika.
Posluchači budou seznámeni také s hygienickou hypotézou, specifickou alergenovou imunoterapií (SIT), farmakologickými možnosti léčby alergických stavů, prevencí, anafylaktickou reakcí a jejím zvládnutí.

Přednáší Doc. Vojtěch Thon, imunolog a alergolog. Pracuje na Ústavu klinické imunologie a alergologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Je absolventem Salzburského lékařského semináře Pediatric Allergy and Immunology.

Přednáška se bude konat dne 9.06.2015 od 17.00 do 18.30 hod. v Malém sále Ústřední knihovny v Praze, Mariánské nám.1, Praha 1. Vstupenky v ceně 40 Kč lze zakoupit online nebo v pokladně Ústřední knihovny.

Přednáška „Diabetes – příčiny, projevy, léčba a prevence“ v Městské knihovně v Praze dne 12.5.2015

ilustrační obrázekDiabetes patří mezi nejčastější metabolické choroby. V posledních desetiletích se dramaticky zvýšil výskyt diabetu a dosahuje nyní až pandemických hodnot. 

I přes značnou edukační kampaň je povědomí o onemocnění obecně malé a mezi pacienty a širokou veřejnosti jsou rozšířeny mýty, pověry a polopravdy.  Komplikace spojené s diabetem značně omezují délku života pacientů a snižují jeho kvalitu.  Na přednášce se dozvíte více o epidemiologii, příčinách vzniku, projevech, léčbě a hlavně prevenci cukrovky. Součástí přednášky budou praktické rady, modelové situace a kazuistiky pacientů.

Přednášet bude MUDr. Roman Piecha, absolvent Salzburského lékařského semináře Diabetes, lékař 3. Interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu, Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Přednáška se bude konat dne 12.05.2015 od 17.00 do 18.30 hod. v Malém sále Městské knihovny v Praze, Mariánské nám.1, Praha 1.

Přednáška „Deprese a její léčba“ v Městské knihovně v Praze dne 28.4.2015 v 17.00 hod.

ilustrační-obrázekDeprese je nejčastější duševní onemocnění, se kterým má zkušenost nejméně polovina obyvatelstva.  V současnosti je běžné, že lidé s depresí hledají pomoc u psychiatra.
Na přednášce se dozvíte, jakou pomoc mohou pacienti očekávat u psychiatra a jestli jsou antidepresiva účinná a bezpečná.

Přednáší MUDr. Jan Holan, psychiatr a psychoterapeut, absolvent Salzburského lékařského semináře Psychiatry, Psychiatrická ambulance Brno.

Přednáška se uskuteční dne 28.4.2015 v 17 hodin v Městské knihovně v Praze (Mariánské nám. 1, Praha 1), vstupenky v ceně 40 Kč lze zakoupit v Městské knihovně.

 

Přednáška „Moc nebo málo léků?“ v Městské knihovně v Praze dne 10.3.2015 v 17.00 hod.

lekyPočet léků, které užíváme současně, má být jenom tak vysoký, jak je nezbytně nutné. Statistiky ukazují, že český senior užívá příliš mnoho léků najednou. 

Na přednášce se nejprve zaměříme na to, co vlastně léky jsou a čím se liší například od doplňků stravy. Ukážeme si, jak se chovají v organismu a jak vznikají tzv. interakce, tedy situace, kdy léky působí jeden na druhý a vznikají tak nežádoucí reakce, které mohou být příčinou zdravotních obtíží. Popíšeme chyby, jichž se dopouštějí pacienti při užívání léků, ale také lékaři při jejich předepisování. Společně rozebereme jejich příčiny a doporučíme triky, jak jím předcházet. Velkou část přednášky budeme věnovat praktickým radám, jak o svých lécích mluvit se svým lékařem a lékárníkem, na co konkrétně se jich ptát a jakým způsobem by měl každý z nás, zejména však senioři, přehodnocovat seznam všech léků, které užívají. Všechny informace podložíme statistikou a představíme projekt, který má pomoci zlepšit bezpečnost užívání léků seniorů v domovech sociální péče.

Cikrt-oficial-150x150Přednáší Mgr. Tomáš Cikrt, který působil jako šéfredaktor Zdravotnických novin, mluvčí ministra zdravotnictví či moderátor diskusního pořadu televize Z1. Napsal dvě knihy: Příběhy léků (příručka pro zvídavé čtenáře o vlastnostech a používání léků) a Krev a peníze (pravda o kauze Diag Human). Dnes je šéfredaktorem serveru Zdravotnickýdeník.cz

Přednáška se uskuteční dne 10.3.2015 v 17 hodin v Městské knihovně v Praze (Mariánské nám. 1, Praha 1), vstupenky v ceně 40 Kč lze zakoupit v Městské knihovně.