Category Archives: kardiochirurgie

POZVÁNKA NA II. PRAGUE SATELLITE SYMPOSIUM IN CARDIAC SURGERY

fotky

Jménem Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a I. lékařské fakulty University Karlovy  Vás zvou na

 

II. PRAGUE SATELLITE SYMPOSIUM IN CARDIAC SURGERY 
s účastí Dr. EDWARDA G. SOLTESZE, chirurga Oddělení kardiovaskulární chirurgie na Cleveland Clinic a Dr. MARKA P. EHRLICHA, docenta kardiochirurgie a ředitele Aortického programu na Universitě ve Vídni.

Kardiochirurgické symposium se koná 23. října 2015 od 8.00 hodin             v  posluchárně II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie VFN a 1.LF UK, Karlovo náměstí 37, Praha 2.

  • Akce je pořádána dle předpisu ČLK a bude ohodnocena 5 KREDITNÍMI BODY.
  • Odborným garantem symposia je MUDr. JAROSLAV LINDNER, CSc.
  • Přednášky budou probíhat v anglickém jazyce.
  • Účast na semináři potvrďte do 18.10.2015 e-mailem na kardio@vfn.cz.

Program akce a profesní profily přednášejících naleznete  zde. 
Informace k soutěži o nejlepší poster naleznete zde. 

Pozvánka na PRAGUE SATELLITE SYMPOSIUM IN CARDIAC SURGERY

fotkyII. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty University Karlovy a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Vás zvou na
PRAGUE SATELLITE SYMPOSIUM IN CARDIAC SURGERY s účastí Dr. Edwarda G. Soltesze, chirurga na Oddělení kardiovaskulární chirurgie na Cleveland Clinic a Dr. Marka P. Ehrlicha, docenta kardiochirurgie a ředitele Aortického programu na Universitě ve Vídni.

Kardiochirurgické symposium se koná 14.11.2014 od 8.00 hodin  v Posluchárně II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie VFN a 1.LF UK,
Karlovo náměstí 37, Praha 2.

Akce je pořádaná dle předpisu ČLK a bude ohodnocena 5 kreditními body. Přednášky budou v anglickém jazyce.

Svoji účast prosím potvrďte do 4.11.2014 e-mailem na kocnarova@vdv.cz nebo telefonicky na bezplatné lince 800 111 010.

Program a profesní profily přednášejících najdete v POZVÁNCE >>