Semináře s VDV

Semináře absolventů Salzburských lékařských seminářů přináší nejnovější poznatky z medicíny a jsou uznávanou formou dalšího šíření vědomostí získaných v Salzburgu.

Semináře jsou určené pro lékaře, odborníky z neziskových organizací se zdravotně – sociálním zaměřením a  pro sociální a zdravotní pracovníky ze zařízení poskytujících péči lidem se zdravotním postižením nebo lidem trpícím konkrétními nemocemi.

Cílem seminářů je sdílení aktuálních poznatků a trendů v oblasti medicíny, poznávání podstaty nemocí a propojování znalostí lékařů a odborníků ze zdravotně sociálních nestátních neziskových organizací především v oblasti kvality primární a sekundární péče.

Prezentace z jednotlivých seminářů>>

Realizované semináře >>

>> 9.4.2015
Péče o pacienty po cévní mozkové příhodě
Seminář mapující problematiku péče o pacienty po CMP. Na semináři zazněli odborné informace o základních principech léčby, teoretické poznatky i doporučené postupy z praxe ohledně zvládání péče o nemocné s CMP. Účastníci semináře se měli možnost dozvědět, jak je aktuálně organizovaná síť center poskytující péči pacientům  s CMP, jak probíhá neurorehabilitace pacientů po CMP a jak důležitá je v jejím průběhu součinnost multidisciplinárního týmu.
Z prezentovaných odborných poznatků a zkušeností vyplynulo, že úspěch léčby pacientů po CMP je kombinací primární a sekundární péče, přístupu rodiny a okolí a vůle jednotlivce udělat zázrak z malých pokroků.
Své znalosti prezentovali MUDr. Petr Polidar, lékař na oddělení Neurologie Thomayerovy nemocnice v Praze, MUDr. Sylva Klimošová, vedoucí lékařka Iktové jednotky Neurocentra Krajské nemocnice v Liberci, absolventi Salzburského lékařského semináře Neurology, Doc. MUDr. Olga Švestková a MUDr. MBA Yvona Angerová, absolventky semináře Rehabilitation Medicine.

>> 7.5.2014
Infekční onemocnění a veřejné zdraví
Seminář o prevenci a léčbě infekčních onemocnění u drogově závislých pacientů a o rizikách vzniku infekčních onemocnění v každodenním životě, v rozmanitých kulturách a v rozdílných sociálních podmínkách.
Své znalosti prezentovali MUDr. Jan Dvořák, vedoucí lékař v Infekčním oddělení drogově závislých FN Motol v Praze a MUDr. Lenka Černohorská, odborná asistentka v Mikrobiologickém ústavu FN U Svaté Anny v Brně. Oba prezentující absolvovali Salzburský lékařský seminář Infectious Diseases.

>> 13.11.2013
Trendy ve zvyšování  kvality a bezpečí pacientů v ČR a Evropě
Seminář s cílem sdílet odborné informace a informovat o zkušenostech z praxe mezi lékaři, studenty a všemi zájemci o problematiku kvality péče a přístupu k pacientům v českém zdravotnictví i za hranicemi ČR.
Zkušenosti a poznatky z oblasti kvality a bezpečí péče o pacienty prezentovali absolventi Salzburských lékařských seminářů MUDr. Vladimír Marek, MUDr. Naďa Pavlíčková a Prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. a pozvání prezentovat přijal i odborník v problematice kvality péče Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

>> 16.5.2013
Trendy v péči o pacienty s duševním onemocněním /
Komunitní péče
Seminář s cílem sdílet odborné informace a informovat o zkušenostech z praxe
v oblasti péče o duševně nemocné.
Své poznatky prezentovali MUDr. Martin Hollý, ředitel Psychiatrické léčebny Bohnice, MUDr. Martin Černý z Denního stacionáře Karlov, absolvent Salzburského lékařského semináře Psychiatry a Pavel Novák, ředitel FOKUSu Praha.

>> 25. 6. 2012
Rehabilitace seniorů
Novinky v aktivizačních metodách seniorů od absolventky Salzburského lékařského semináře Rehabilitation Medicine MUDr. Marie Břízové

>> 26. 4. 2012
Vše, co chcete vědět o ochraně ucha, nosu a krku
Novinky a zajímavosti z ORL od absolventů Salzburského lékařského semináře Otolaryngology
MUDr. Daniel Groh, Ph.D. – Klinika ušní nosní a krční UK 2. LF a FN v Motole
MUDr. Hala Machotková Al Massri – Foniatrická ambulance Beroun
MUDr. Jan Kastner – Klinika ušní nosní a krční UK 2.LF a FN v Motole
MUDr. Karol Zeleník, Ph.D. – Fakultní nemocnice Ostrava, oddělení ORL

>> 5. 10. 2011
Zdravý životní styl jako prevence civilizačních chorob + Očkování: pro a proti
MUDr. Kateřina Bláhová, absolventka Salzburského lékařského semináře Family Medicine

>> 23. 2. 2011
Alergologie a lékařská imunologie – pokroky v oboru
MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. – Ústav klinické imunologie a alergologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a FN u sv. Anny v Brně, absolvent Salzburského lékařského semináře Pediatric Allergy & Immunology

>> 11. 11. 2010
Spinální péče v ČR
MUDr. Jiří Kříž, primář Spinální jednotky při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF
a FN Motol a nositel Ceny Olgy Havlové za rok 2010.

>> 7. 10. 2010
Perioperační péče o obézní a starší pacienty
MUDr. Dagmar Seidlová – Fakultní nemocnice Brno, absolventka Salzburského lékařského semináře Anesthesiology

>> 3. 12. 2009
Demence a příbuzná neurologická onemocnění v praxi zdravotníka a sociálního pracovníka
MUDr. Jindřich Fiala – Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, absolvent Salzburského lékařského semináře Neurology

>> 31. 3. 2009
Psychiatrické aspekty v paliativní léčbě
MUDr. Ondřej Sláma – Masarykova univerzita Brno, absolvent Salzburského lékařského semináře Psychiatric Aspects in Palliative Care

>> 22. 10. 2008
DMO – příčiny, možnosti, důsledky
MUDr. Jan Malý – Pediatrická klinika v Hradci Králové, absolvent Salzburského lékařského semináře Maternal and Infant Health

>> 7. 2. 2008
Dobrý konec života
JUDr. Ondřej Dostál, specialista na zdravotnické právo, lektor seminářů v Salzburgu

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s