Tag Archives: alergie

Přednáška „Jak zvládat alergie“ v Městské knihovně v Praze dne 9.6.2015 v 17.00 hodin

Alergie - ilustrační obrázek_webPřednáška bude zaměřena na moderní postupy v alergologii, jež vychází z imunologických kořenů, kdy budou probrány principy alergických reakcí a jejich klinické projevy, možnosti vyšetření a komponentní diagnostika.
Posluchači budou seznámeni také s hygienickou hypotézou, specifickou alergenovou imunoterapií (SIT), farmakologickými možnosti léčby alergických stavů, prevencí, anafylaktickou reakcí a jejím zvládnutí.

Přednáší Doc. Vojtěch Thon, imunolog a alergolog. Pracuje na Ústavu klinické imunologie a alergologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Je absolventem Salzburského lékařského semináře Pediatric Allergy and Immunology.

Přednáška se bude konat dne 9.06.2015 od 17.00 do 18.30 hod. v Malém sále Ústřední knihovny v Praze, Mariánské nám.1, Praha 1. Vstupenky v ceně 40 Kč lze zakoupit online nebo v pokladně Ústřední knihovny.

Reklamy