Tag Archives: diabetes

Přednáška „Diabetes – příčiny, projevy, léčba a prevence“ v Městské knihovně v Praze dne 12.5.2015

ilustrační obrázekDiabetes patří mezi nejčastější metabolické choroby. V posledních desetiletích se dramaticky zvýšil výskyt diabetu a dosahuje nyní až pandemických hodnot. 

I přes značnou edukační kampaň je povědomí o onemocnění obecně malé a mezi pacienty a širokou veřejnosti jsou rozšířeny mýty, pověry a polopravdy.  Komplikace spojené s diabetem značně omezují délku života pacientů a snižují jeho kvalitu.  Na přednášce se dozvíte více o epidemiologii, příčinách vzniku, projevech, léčbě a hlavně prevenci cukrovky. Součástí přednášky budou praktické rady, modelové situace a kazuistiky pacientů.

Přednášet bude MUDr. Roman Piecha, absolvent Salzburského lékařského semináře Diabetes, lékař 3. Interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu, Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Přednáška se bude konat dne 12.05.2015 od 17.00 do 18.30 hod. v Malém sále Městské knihovny v Praze, Mariánské nám.1, Praha 1.