Tag Archives: Medical Quality / Safety

Zeptali jsme se Prof. MUDr. Ladislava Hosáka a MUDr. Vladimíra Marka….

absolventů Salzburských lékařských seminářů Psychiatry a Medical Quality/Safety a lektorů na semináři Trendy ve zvyšování kvality péče a bezpečí pacientů v ČR a Evropě:

Co Vás přivedlo k zájmu o problematiku kvality péče a bezpečí pacientů?
Ladislav Hosák: Osobní kontakt Výborem dobré vůle Olgy Havlové.
Vladimír Marek: Vnímání nekvality při poskytování péče ve zdravotním systému.

Co považujete za hlavní indikátory, dle kterých lze posoudit a měřit kvalitu péče poskytovanou pacientům?
LH: Subjektivní spokojenost nemocných, z objektivních parametrů mortalita a kvalita života pacientů.
VM: Procento závažných nežádoucích příhod.

Věnuje se podle Vás v českém systému poskytování zdravotní péče této otázce dostatek pozornosti?
LH: Zasluhovalo by to více pozornosti.
VM:  Nedokážu posoudit.

Je odborná veřejnost otevřená „kvalitativním“ změnám v poskytování péče a registrujete pozitivní trend v kvalitě poskytované péče v českém zdravotnictví?
LH: Nyní ne, je ekonomická krize, zdravotní péče se zhoršuje.
VM: Jsou náznaky zlepšení.

Liší se přístup v oblasti kvality péče a bezpečí pacientů v státních a privátních zařízeních?
LH: Pokud vím, v privátních zařízeních je to horší, jde jim jen o peníze.
VM: Nedokážu posoudit.

Jaké jsou benefity plynoucí z opatření v zájmu zvyšování kvality a bezpečí péče pro lékaře a pacienty?
LH: Více zdraví pro naše pacienty, lepší pocit zdravotnického personálu.
VM: Zefektivnění systému, zlepšení úmrtnosti.

Mluvíme-li o trendech v oblasti Medical Quality/Safety  a inspiraci z jiných států v Evropě resp. z USA, často je zdůrazněn model „Patient centred care“ a potřeba většího propojení zdravotní a sociální péče v těch případech, které to vyžadují (prevence, fyzické handicapy, duševní onemocnění, nízkopříjmové skupiny atd.).  Jak vidíte aktuální stav a další možnosti efektivní implementace tohoto trendu v ČR?
LH: Toto je v ČR velmi zanedbané. Zdravotní a sociální péče by měla být propojena, zejména v oboru psychiatrie.
VM: Implementace je zcela nedostatečná, nejsou jasná pravidla.

Jaké povolání byste si vybral v paralelním životě?
LH: Právník.
VM: Učitel v MŠ

Děkuji Vám za odpovědi!

Prof. MUDr. Ladislava Hosáka a MUDr. Vladimíra Marka se ptala: Eva Kocnárová, Open Medical Club ČR

Reklamy

Seminář Trendy ve zvyšování kvality a bezpečí pacientů v ČR a Evropě

pozvanka_Kvalita-a-bezpečí_Evropský-dům

Srdečně Vás zveme na seminář Trendy ve zvyšování kvality a bezpečí pacientů v ČR a Evropě, který se bude konat dne 13.11.2013 od 10.00 v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1 s cílem sdílet odborné informace a informovat o zkušenostech z praxe.
Vstup na seminář je zdarma po přihlášení na e-mail kocnarova@vdv.cz nebo na bezplatné lince 800 111 010.

Prezentující:

MUDr. Vladimír Marek 
Zkušenosti ze Salzburského lékařského semináře Medical Quality / Safety 2013,
příklad implementace projektu zvyšování kvality ve vlastní praxi praktického lékaře.
Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
Zvyšování kvality a bezpečí pacientů v primární péči – iniciativy odborné společnosti
MUDr. Naďa Pavlíčková
Jak zvýšit kvalitu péče při srdeční zástavě? Zkušenosti s výukou resuscitace dle evropských doporučení.
Prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Farmakoekonomika v psychiatrii – zvyšování kvality péče

Další informace o prezentujících najdete zde >>