Tag Archives: Open Medical Club

Pozvánka na seminář „Infekční onemocnění a veřejné zdraví“

Při příležitosti dnešního Světového dne zdraví Vás srdečně zveme na seminář  Infekční onemocnění a veřejné zdraví, který se bude konat 7.5.2014 od 10.00 do 12.30 v privátním klubu Kina MAT, Karlovo náměstí 19, Praha 2

Své poznatky a zkušenosti budou prezentovat:
MUDr. Jan Dvořák – Infekční rizika drogově závislých
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. – Vliv sociálního prostředí na vznik infekcí

Vstup zdarma po přihlášení na kocnarova@vdv.cz nebo na bezplatné lince 800 111 010 do 2.5.2014. 

Více informací o přednášejících najdete v pozvánce >> pozvanka_seminář

Reklamy

Zeptali jsme se Prof. MUDr. Ladislava Hosáka a MUDr. Vladimíra Marka….

absolventů Salzburských lékařských seminářů Psychiatry a Medical Quality/Safety a lektorů na semináři Trendy ve zvyšování kvality péče a bezpečí pacientů v ČR a Evropě:

Co Vás přivedlo k zájmu o problematiku kvality péče a bezpečí pacientů?
Ladislav Hosák: Osobní kontakt Výborem dobré vůle Olgy Havlové.
Vladimír Marek: Vnímání nekvality při poskytování péče ve zdravotním systému.

Co považujete za hlavní indikátory, dle kterých lze posoudit a měřit kvalitu péče poskytovanou pacientům?
LH: Subjektivní spokojenost nemocných, z objektivních parametrů mortalita a kvalita života pacientů.
VM: Procento závažných nežádoucích příhod.

Věnuje se podle Vás v českém systému poskytování zdravotní péče této otázce dostatek pozornosti?
LH: Zasluhovalo by to více pozornosti.
VM:  Nedokážu posoudit.

Je odborná veřejnost otevřená „kvalitativním“ změnám v poskytování péče a registrujete pozitivní trend v kvalitě poskytované péče v českém zdravotnictví?
LH: Nyní ne, je ekonomická krize, zdravotní péče se zhoršuje.
VM: Jsou náznaky zlepšení.

Liší se přístup v oblasti kvality péče a bezpečí pacientů v státních a privátních zařízeních?
LH: Pokud vím, v privátních zařízeních je to horší, jde jim jen o peníze.
VM: Nedokážu posoudit.

Jaké jsou benefity plynoucí z opatření v zájmu zvyšování kvality a bezpečí péče pro lékaře a pacienty?
LH: Více zdraví pro naše pacienty, lepší pocit zdravotnického personálu.
VM: Zefektivnění systému, zlepšení úmrtnosti.

Mluvíme-li o trendech v oblasti Medical Quality/Safety  a inspiraci z jiných států v Evropě resp. z USA, často je zdůrazněn model „Patient centred care“ a potřeba většího propojení zdravotní a sociální péče v těch případech, které to vyžadují (prevence, fyzické handicapy, duševní onemocnění, nízkopříjmové skupiny atd.).  Jak vidíte aktuální stav a další možnosti efektivní implementace tohoto trendu v ČR?
LH: Toto je v ČR velmi zanedbané. Zdravotní a sociální péče by měla být propojena, zejména v oboru psychiatrie.
VM: Implementace je zcela nedostatečná, nejsou jasná pravidla.

Jaké povolání byste si vybral v paralelním životě?
LH: Právník.
VM: Učitel v MŠ

Děkuji Vám za odpovědi!

Prof. MUDr. Ladislava Hosáka a MUDr. Vladimíra Marka se ptala: Eva Kocnárová, Open Medical Club ČR

Představujeme – Kosova Open Medical Club

Kosova Open Medical Club – KOMC

Kosova Open Medical Club – KOMC is founded in 2005 as proposal of former fellows in the Salzburg seminars organized by American Austrian Foundation and Salzburg Stifftung.

KOMC headed by its president Mr.Sc.Dr.Bujar Gjikolli, implements the American Austrian Foundation AAF project and it became a leading force in supporting the training of Kosovar doctors in Austria, in coopeation with the MOH. Up to date more than 265 participants of Kosovar doctors has been recorded from whom 21 have been for one month internship in the Austrian hospitals. Dr. Gjikolli prepares and advertises the project all around Kosova by giving presentations about the project and its benefits, aiming to bring the project to the doctors of whole Kosova.

KOMC has signed MOU with the Ministry of Health of Kosova, with the Dean of Medical School in the University of Prishtina and with the National Institute of Public Health of Kosova. In October 2008 KOMC has organized the first satellite symposium  together with AAF in Prishtina the capital city of Kosova with the subject of neuro radiology diagnostics and neuro interventional procedures. More than 120 doctors from all over Kosova participated and it was live transmitted through telemedicine also to the other regional hospitals of Kosova. Additionally, KOMC brought books to the University Clinical Center of Kosova four years in a row and to the Medical School in Tetova Macedonia, donated by Jane Lowers, Diagnostic Imaging journal from the USA. KOMC was part of the best project implemented in support to the Emergency Centre University Clinical Centre of Kosova in rebuilding and donation of equipment by Czech Development Agency during 2009-2010.

Seeing the tremendous need for palliative care services to the terminally ill patients with malignant diseases, KOMC is trying to fundraise the sufficient support to create mobile teams of doctors and nurses who will care for those patients in very difficult economical situation Kosovars live.

KOMC president Dr. Gjikolli has been received twice by the former President of Kosova and by the Prime Minister of Kosova for its activities and contribution given to Kosovars.

Mr.Sc.Dr.Bujar Gjikolli M.D.
Radiolog/Radiologist
www.komc.org
 
 

Open Medical Institute – Facts & Figures

Open Medical Institute je projektem přesahujícím hranice zemí i kontinentů. Globální pohled na projekt, cílem kterého je vzdělávat, sdílet poznatky a prohlubovat odbornost a propojení odborníků v oblasti medicíny Vám umožní prezentace Salzburg Medical Seminars International 1993 – 2012 >>

https://openmedicalclubcr.files.wordpress.com/2013/01/omi_2012.pdf

Představujeme – Open Medical Club Slovakia

Otvorený klub lekárskej spoločnosti – Open Medical Club Slovakia

Občianske združenie OMC Slovakia založili začiatkom roka 2004 zanietení lekári – bývalí účastíci Salzburských seminárov. Hlavnými cieľmi OMC Slovakia je organizovanie týždenných seminárov v Salzburgu pre lekárov z jednotlivých špecializácií, organizovanie Satelitných sympózií, ako aj ďalších vzdelávacích aktivít v oblasti medicíny na Slovensku. Na našej webovej stránke omc.sk tiež uverejňujeme články z obasti zdravia, ktoré sú založené na pricípoch Evidence Based Medicine a sú určené aj pre širšiu verejnosť, čím napomáhajú lepšej informovanosti a prevencii (Hot Topics).

Doteraz zorganizovali bývalí účastníci Salzburských seminarov vrámci OMC na Slovensku takmer 10 Satelitných sympózií (dvojdňové semináre, ktoré sú akousi skrátenou formou Salzburských seminárov s 1 alebo 2 prednášajúcimi z USA a sú určené pre cca 30 – 40 lekárov v príslušnej oblasti medicíny). Naši bývalí účastníci oslovili odborníkov z USA alebo Rakúska v Salzburgu, ak ich zaujala téma alebo jej dôležitosť či aktuálnosť a pozvali ich prednášať na naše Satelitné sympóziá. Nasledujúce Satelitné sympózium na tému Pediatric Cardiology sa bude konať v Bratislave 1. – 2. decembra 2012. Seminár organizujú lekári z Detského kardiocentra v Bratislave, prednášajúcimi budú aj odborníci z Medical University of Innsbruck a z Children’s Hospital of Philadelphia. Srdečne pozývame aj lekárov – kardiológov z Českej republiky.

Elena Smolinská
Open Medcial Club Slovakia
http://www.omc.sk