Tag Archives: porodnictví

Zeptali jsme se…

…na pozitiva a negativa porodů v domácím prostředí a porodů ve dravotnickém zařízení.

V poslední době se v médiích věnovalo více pozornosti tématu domácích, resp. přirozených porodů. I když je zde ve výběru místa a způsobu porodu možnost volby, alternativy „doma“ a „v nemocnici“ bývají většinou prezentované               v značně černě-bílém vyznění, což může vést u nastávajících maminek                    k pochybnostem při volbě jedné či druhé možnosti. O širší zhodnocení pozitiv          a negativ porodů v domácím prostředí a porodů ve zdravotnickém zařízení jsme požádali také absolventy Salzburských lékařských seminářů.

Odpovědi
MUDr. Petry Filové (1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce)
MUDr. Šárky Bínové (Psychiatrická léčebna Bohnice)
MUDr. Táni Glosové (Oblastní nemocnice Příbram, a.s.)
MUDr. Tomáše Faita, Ph.D. (1. LF UK a VFN v Praze)
MUDr. Václava Kozáka (Nemocnice Brandýs nad Labem)

si můžete přečíst v přiloženém článku >>
Pozitiva a negativa porodů v domácím prostředí a porodů v zdravotnickém zařízení

Článek připravila RNDr. Martina Hrušková, Ph.D.