Tag Archives: psychiatrie

Přednáška „Deprese a její léčba“ v Městské knihovně v Praze dne 28.4.2015 v 17.00 hod.

ilustrační-obrázekDeprese je nejčastější duševní onemocnění, se kterým má zkušenost nejméně polovina obyvatelstva.  V současnosti je běžné, že lidé s depresí hledají pomoc u psychiatra.
Na přednášce se dozvíte, jakou pomoc mohou pacienti očekávat u psychiatra a jestli jsou antidepresiva účinná a bezpečná.

Přednáší MUDr. Jan Holan, psychiatr a psychoterapeut, absolvent Salzburského lékařského semináře Psychiatry, Psychiatrická ambulance Brno.

Přednáška se uskuteční dne 28.4.2015 v 17 hodin v Městské knihovně v Praze (Mariánské nám. 1, Praha 1), vstupenky v ceně 40 Kč lze zakoupit v Městské knihovně.

 

Reklamy

Zeptali jsme se MUDr. Martina Černého…

absolventa Salzburského lékařského semináře Psychiatry a v současné době vedoucího lékaře Denního stacionáře pro dospělé Karlov, na aktuální situaci v oblasti péče o lidi s duševním onemocněním a na možnosti dalšího zlepšování této péče. Na naše otázky odpověděl stejně ochotně jako na řadu dotazů v průběhu semináře Trendy v péči o lidi s duševním onemocněním, na kterém byl jedním z prezentujících odborníků.

Je podle Vás vhodné a v současných podmínkách možné prosazovat větší inkluzi osob s duševním onemocněním do širší společnosti? 
Je to rozhodně vhodné a potřebné (podle nedávno publikované studie cca jedna třetina populace EU trpí  duševním onemocněním).

Existují případy, kdy je nevyhnutné nařídit pacientovi nedobrovolnou léčbu a zbavit ho právní způsobilosti rozhodovat o poskytnuté lékařské péči?  Za jakých okolností a jak často se to stává?
Ano, existují případy, kdy je nutné nařídit nedobrovolnou léčbu, podmínky jsou stanoveny zákonem. V Praze bylo v roce 2003 v psychiatrických zařízeních nedobrovolně hospitalizováno 5% pacientů.  (http://www.pcp.lf3.cuni.cz/vedaavyzkum/postery/0806/stopkova0806.pdf)

Co považujete za hlavní přínos probíhající transformace péče o lidi s duševním onemocněním?
Především reflexi dosavadní péče, hledání dalších možností, v neposlední řadě naději pro nové možnosti a zlepšení jak pro příjemce, tak poskytovatele péče. Také je patrné, že více informací (týkajících se psychiatrie) proniká k širší veřejnosti.

Zaznamenal jste v průběhu své praxe významné změny v statistikách pacientů, v diagnózách a v lékařském přístupu k pacientům a léčbě?
Ano. Svého času jsem se s kolegy zabýval změnami v profilu diagnóz u pacientů hospitalizovaných v Psychiatrické léčebně Bohnice v průběhu let 1995-2005, naše analýza ukázala statisticky významný pokles podílu hospitalizovaných pacientů se schizofrenním onemocněním. Co se týče přístupu a léčby, tak zde dochází k častým změnám, jednak vlivem legislativních změn, mediálních kauz, ale i procesem akreditace zdravotnických pracovišť ,vývojem počítačové technologie,  mění se nabídka léků – na počátku mé kariéry se objevovaly nové léky (zejména atypická antipsychotika), v posledních letech jsme svědky  toho, že se léky (zřejmě z ekonomických důvodů) přestávají vyrábět. A stále významněji než jindy hrají roli ekonomické faktory.

Jaké povolání byste si vybral v paralelním životě?
Záleží na tom, v čem a jak moc paralelní svět by to byl.

Děkuji za odpovědi!

MUD. Martina Černého se ptala: Eva Kocnárová, Open Medical Club ČR

Seminář Trendy v péči o lidi s duševním onemocněním / Komunitní péče

Dne 16.5.2013 uspořádal Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Open Medical Club ČR seminář s diskusí na téma Trendy v péči o duševně nemocné / Komunitní péče.

Své odborné poznatky a praktické zkušenosti v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním prezentovali účastníkům se zájmem o tuto problematiku ředitel Psychiatrické léčebny Bohnice MUDr. Martin Hollý, vedoucí lékař z Denního stacionáře pro dospělé „Karlov“ v Praze a absolvent Salzburského lékařského semináře Psychiatry MUDr. Martin Černý a Pavel Novák, ředitel Fokusu Praha, nestátní neziskové organizace se zaměřením na komplexní komunitní péči o lidi s dlouhodobým duševním onemocněním v neústavních podmínkách.

prezentujici

Cílem semináře bylo přiblížit plánované i probíhající změny v péči  o lidi s duševním onemocněním a procesy vedoucí k zajištění podmínek pro tuto transformaci na příkladech odlišných typů institucí poskytujících péči lidem s duševním onemocněním. V prezentacích i v diskusi byl představen trend efektivního propojení zdravotních a sociálních zařízení, který by měl zajistit příjemcům péče komplexnější řešení jejich onemocnění, pomoc při zvládání každodenního života a následně lepší začleňování do společnosti  (např. hledání zaměstnání, volnočasové aktivity, seberealizace…). V stávajícím období realizace změn se důraz v péči o lidi s duševním onemocněním přesouvá od přístupu „hospitalizace“ ke komplexnějšímu přístupu „komunitní péče“ poskytované sítí zdravotních zařízení, stacionářů, neziskových organizací a občanských sdružení.

Více informací o transformaci péče o lidi s duševním onemocněním najdete v prezentacích ze semináře >>

MUDr. Martin Hollý – Transformace péče o duševně nemocné
MUDr. Martin Černý – Denní stacionáře : DS Karlov
Pavel Novák – Komunitní péče na příkladu praxe a hledání Fokusu Praha

 

K tématu „Komunitní péče“ přikládáme odkaz na studii o konceptu RECOVERY – JAK UČINIT ÚZDRAVU SKUTEČNOSTÍ 

Seminar Komunitni pece_pozvanka VDV