Tag Archives: rehabilitační medicína

Seminář Dr. Michaela W. O´Della

Prednaska_Dr.O´Dell_8.4.

Srdečně Vás zveme na seminář
Dr. Michaela W. O´Della,
profesora na Klinice rehabilitačního lékařství Weill Cornell Medical College v New Yorku 
8.4.2013 od 10.00 hodin
Posluchárna Kliniky rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN (1.poschodí), Albertov 7, Praha 2
Seminář se uskuteční v anglickém jazyku. Bude ohodnocen kredity pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky.
 
 
Program semináře:
• Rehabilitace pacientů po nádorovém onemocnění mozku
• Použití standardních metod hodnocení funkčního zdraví pacientů po poškození mozku
• Dolní končetina – terapeutická funkční elektrická stimulace postižené nohy po cévní mozkové příhodě
• Skupinová diskuse o tématech týkajících se koordinace procesu rehabilitace
 
Účast na semináři potvrďte do konce února e-mailem na kocnarova@vdv.cz
 
pozvánka na seminář >>