Tag Archives: semináře

Pozvánka na seminář „Infekční onemocnění a veřejné zdraví“

Při příležitosti dnešního Světového dne zdraví Vás srdečně zveme na seminář  Infekční onemocnění a veřejné zdraví, který se bude konat 7.5.2014 od 10.00 do 12.30 v privátním klubu Kina MAT, Karlovo náměstí 19, Praha 2

Své poznatky a zkušenosti budou prezentovat:
MUDr. Jan Dvořák – Infekční rizika drogově závislých
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. – Vliv sociálního prostředí na vznik infekcí

Vstup zdarma po přihlášení na kocnarova@vdv.cz nebo na bezplatné lince 800 111 010 do 2.5.2014. 

Více informací o přednášejících najdete v pozvánce >> pozvanka_seminář

Reklamy

Seminář Trendy ve zvyšování kvality a bezpečí pacientů v ČR a Evropě

pozvanka_Kvalita-a-bezpečí_Evropský-dům

Srdečně Vás zveme na seminář Trendy ve zvyšování kvality a bezpečí pacientů v ČR a Evropě, který se bude konat dne 13.11.2013 od 10.00 v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1 s cílem sdílet odborné informace a informovat o zkušenostech z praxe.
Vstup na seminář je zdarma po přihlášení na e-mail kocnarova@vdv.cz nebo na bezplatné lince 800 111 010.

Prezentující:

MUDr. Vladimír Marek 
Zkušenosti ze Salzburského lékařského semináře Medical Quality / Safety 2013,
příklad implementace projektu zvyšování kvality ve vlastní praxi praktického lékaře.
Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
Zvyšování kvality a bezpečí pacientů v primární péči – iniciativy odborné společnosti
MUDr. Naďa Pavlíčková
Jak zvýšit kvalitu péče při srdeční zástavě? Zkušenosti s výukou resuscitace dle evropských doporučení.
Prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Farmakoekonomika v psychiatrii – zvyšování kvality péče

Další informace o prezentujících najdete zde >>

Seminář Trendy v péči o lidi s duševním onemocněním / Komunitní péče

Dne 16.5.2013 uspořádal Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Open Medical Club ČR seminář s diskusí na téma Trendy v péči o duševně nemocné / Komunitní péče.

Své odborné poznatky a praktické zkušenosti v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním prezentovali účastníkům se zájmem o tuto problematiku ředitel Psychiatrické léčebny Bohnice MUDr. Martin Hollý, vedoucí lékař z Denního stacionáře pro dospělé „Karlov“ v Praze a absolvent Salzburského lékařského semináře Psychiatry MUDr. Martin Černý a Pavel Novák, ředitel Fokusu Praha, nestátní neziskové organizace se zaměřením na komplexní komunitní péči o lidi s dlouhodobým duševním onemocněním v neústavních podmínkách.

prezentujici

Cílem semináře bylo přiblížit plánované i probíhající změny v péči  o lidi s duševním onemocněním a procesy vedoucí k zajištění podmínek pro tuto transformaci na příkladech odlišných typů institucí poskytujících péči lidem s duševním onemocněním. V prezentacích i v diskusi byl představen trend efektivního propojení zdravotních a sociálních zařízení, který by měl zajistit příjemcům péče komplexnější řešení jejich onemocnění, pomoc při zvládání každodenního života a následně lepší začleňování do společnosti  (např. hledání zaměstnání, volnočasové aktivity, seberealizace…). V stávajícím období realizace změn se důraz v péči o lidi s duševním onemocněním přesouvá od přístupu „hospitalizace“ ke komplexnějšímu přístupu „komunitní péče“ poskytované sítí zdravotních zařízení, stacionářů, neziskových organizací a občanských sdružení.

Více informací o transformaci péče o lidi s duševním onemocněním najdete v prezentacích ze semináře >>

MUDr. Martin Hollý – Transformace péče o duševně nemocné
MUDr. Martin Černý – Denní stacionáře : DS Karlov
Pavel Novák – Komunitní péče na příkladu praxe a hledání Fokusu Praha

 

K tématu „Komunitní péče“ přikládáme odkaz na studii o konceptu RECOVERY – JAK UČINIT ÚZDRAVU SKUTEČNOSTÍ 

Seminar Komunitni pece_pozvanka VDV

Seminář Dr. Michaela W. O´Della

Prednaska_Dr.O´Dell_8.4.

Srdečně Vás zveme na seminář
Dr. Michaela W. O´Della,
profesora na Klinice rehabilitačního lékařství Weill Cornell Medical College v New Yorku 
8.4.2013 od 10.00 hodin
Posluchárna Kliniky rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN (1.poschodí), Albertov 7, Praha 2
Seminář se uskuteční v anglickém jazyku. Bude ohodnocen kredity pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky.
 
 
Program semináře:
• Rehabilitace pacientů po nádorovém onemocnění mozku
• Použití standardních metod hodnocení funkčního zdraví pacientů po poškození mozku
• Dolní končetina – terapeutická funkční elektrická stimulace postižené nohy po cévní mozkové příhodě
• Skupinová diskuse o tématech týkajících se koordinace procesu rehabilitace
 
Účast na semináři potvrďte do konce února e-mailem na kocnarova@vdv.cz
 
pozvánka na seminář >>
 
 
 
 
 

Zdravá společnost – kvalitní společnost

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové se na počátku své existence rozhodl pomáhat lidem se zdravotním nebo sociálním handicapem, aby se mohli co nejlépe začlenit do společnosti. Nacházet a vyplňovat bílá místa ve zdravotnictví, sociální politice, vzdělávání a v oblasti podpory a ochrany lidských práv se vcelku daří i v současné době. Již v roce 1990 přemýšlela paní Olga o všem, co je potřeba změnit ve zdravotnictví. Znamená to nejen dodat dokonalejší diagnostické přístroje, ale zejména napravit pokřivené vztahy mezi lékaři a nemocnými, mezi zdravotnickými pracovníky navzájem, a učinit zdravotnická zařízení lidštějšími.

Byl to česko-kanadský průmyslník Karel Velan, který jí zakrátko nabídl velkorysý projekt lékařských stáží na prestižních lékařských fakultách Kanady a Spojených států. Kromě pana Velana se podpory tohoto projektu ujaly některé firmy i jednotlivci, a tak celých 10 let jezdili mladí lékaři na dva měsíce na stáž do Ameriky s posláním nabýt nejen odborných vědomostí, ale též organizačních dovedností a „umění doprovázet“. I později, jakmile se vyskytla firma, která se rozhodla darovat lékařské přístroje zdravotnickému zařízení, nadace vždy trvala na tom, že darování techniky bude spojeno s odpovídajícím vzděláváním lékařů. Po dvaceti letech jsou zdravotnická zařízení vesměs vybavena špičkovou technikou, lékaři jsou vůči pacientům otevřenější, jen organizace celoživotního vzdělávání na mnoha místech stále selhává. S radostí jsme proto v roce 2001 převzali od Open Society Fond (OSF) vzdělávací projekt Salzburských lékařských seminářů pro mladé lékaře. Rok od roku je o odborné semináře větší zájem, nově se ustavil Open Medical Club.

Lidé si svého zdraví cení nejvíce ze všeho na světě. Obdivují mladé, krásné, inteligentní a veselé lidi. Přinejmenším do té doby, než někdo z nich nebo jejich blízkých onemocní. Je potřeba velkého odhodlání, stálosti, empatie a stálého doplňování vědomostí, aby byl lékař připraven řešit problémy nemocných tak, aby se necítili jako občané druhé kategorie jenom proto, že nejsou mladí, zdraví a krásní. Tady se mísí otázky medicinské, sociální i psychologické.
To byl důvod, proč jsme s Výborem dobré vůle začali organizovat následné semináře, které vedou lékaři-absolventi se zaměřením na určité téma. K nim pozveme nejenom lékaře daného oboru, ale také pracovníky sociálních a zdravotně sociálních občanských sdružení, charit a diakonií, kteří s lidmi, kteří trpí vážnými nemocemi či zdravotním postižením, systematicky pracují. Novinky z oboru každý ocení. Podobný projekt není realizován nikde jinde v postkomunistických státech, které jsou do programu Salzburských seminářů zapojeny. Jsme rádi, že jsme mohli přispět alespoň malým dílem k humanizaci českého zdravotnictví i zdravotně sociálních služeb.

MUDr. Milena Černá
Ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové