Tag Archives: společnost

Zdravá společnost – kvalitní společnost

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové se na počátku své existence rozhodl pomáhat lidem se zdravotním nebo sociálním handicapem, aby se mohli co nejlépe začlenit do společnosti. Nacházet a vyplňovat bílá místa ve zdravotnictví, sociální politice, vzdělávání a v oblasti podpory a ochrany lidských práv se vcelku daří i v současné době. Již v roce 1990 přemýšlela paní Olga o všem, co je potřeba změnit ve zdravotnictví. Znamená to nejen dodat dokonalejší diagnostické přístroje, ale zejména napravit pokřivené vztahy mezi lékaři a nemocnými, mezi zdravotnickými pracovníky navzájem, a učinit zdravotnická zařízení lidštějšími.

Byl to česko-kanadský průmyslník Karel Velan, který jí zakrátko nabídl velkorysý projekt lékařských stáží na prestižních lékařských fakultách Kanady a Spojených států. Kromě pana Velana se podpory tohoto projektu ujaly některé firmy i jednotlivci, a tak celých 10 let jezdili mladí lékaři na dva měsíce na stáž do Ameriky s posláním nabýt nejen odborných vědomostí, ale též organizačních dovedností a „umění doprovázet“. I později, jakmile se vyskytla firma, která se rozhodla darovat lékařské přístroje zdravotnickému zařízení, nadace vždy trvala na tom, že darování techniky bude spojeno s odpovídajícím vzděláváním lékařů. Po dvaceti letech jsou zdravotnická zařízení vesměs vybavena špičkovou technikou, lékaři jsou vůči pacientům otevřenější, jen organizace celoživotního vzdělávání na mnoha místech stále selhává. S radostí jsme proto v roce 2001 převzali od Open Society Fond (OSF) vzdělávací projekt Salzburských lékařských seminářů pro mladé lékaře. Rok od roku je o odborné semináře větší zájem, nově se ustavil Open Medical Club.

Lidé si svého zdraví cení nejvíce ze všeho na světě. Obdivují mladé, krásné, inteligentní a veselé lidi. Přinejmenším do té doby, než někdo z nich nebo jejich blízkých onemocní. Je potřeba velkého odhodlání, stálosti, empatie a stálého doplňování vědomostí, aby byl lékař připraven řešit problémy nemocných tak, aby se necítili jako občané druhé kategorie jenom proto, že nejsou mladí, zdraví a krásní. Tady se mísí otázky medicinské, sociální i psychologické.
To byl důvod, proč jsme s Výborem dobré vůle začali organizovat následné semináře, které vedou lékaři-absolventi se zaměřením na určité téma. K nim pozveme nejenom lékaře daného oboru, ale také pracovníky sociálních a zdravotně sociálních občanských sdružení, charit a diakonií, kteří s lidmi, kteří trpí vážnými nemocemi či zdravotním postižením, systematicky pracují. Novinky z oboru každý ocení. Podobný projekt není realizován nikde jinde v postkomunistických státech, které jsou do programu Salzburských seminářů zapojeny. Jsme rádi, že jsme mohli přispět alespoň malým dílem k humanizaci českého zdravotnictví i zdravotně sociálních služeb.

MUDr. Milena Černá
Ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové