Tag Archives: visiting professorship

Pozvánka na PRAGUE SATELLITE SYMPOSIUM IN CARDIAC SURGERY

fotkyII. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty University Karlovy a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Vás zvou na
PRAGUE SATELLITE SYMPOSIUM IN CARDIAC SURGERY s účastí Dr. Edwarda G. Soltesze, chirurga na Oddělení kardiovaskulární chirurgie na Cleveland Clinic a Dr. Marka P. Ehrlicha, docenta kardiochirurgie a ředitele Aortického programu na Universitě ve Vídni.

Kardiochirurgické symposium se koná 14.11.2014 od 8.00 hodin  v Posluchárně II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie VFN a 1.LF UK,
Karlovo náměstí 37, Praha 2.

Akce je pořádaná dle předpisu ČLK a bude ohodnocena 5 kreditními body. Přednášky budou v anglickém jazyce.

Svoji účast prosím potvrďte do 4.11.2014 e-mailem na kocnarova@vdv.cz nebo telefonicky na bezplatné lince 800 111 010.

Program a profesní profily přednášejících najdete v POZVÁNCE >>

Reklamy

Seminář Dr. Michaela W. O´Della

Prednaska_Dr.O´Dell_8.4.

Srdečně Vás zveme na seminář
Dr. Michaela W. O´Della,
profesora na Klinice rehabilitačního lékařství Weill Cornell Medical College v New Yorku 
8.4.2013 od 10.00 hodin
Posluchárna Kliniky rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN (1.poschodí), Albertov 7, Praha 2
Seminář se uskuteční v anglickém jazyku. Bude ohodnocen kredity pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky.
 
 
Program semináře:
• Rehabilitace pacientů po nádorovém onemocnění mozku
• Použití standardních metod hodnocení funkčního zdraví pacientů po poškození mozku
• Dolní končetina – terapeutická funkční elektrická stimulace postižené nohy po cévní mozkové příhodě
• Skupinová diskuse o tématech týkajících se koordinace procesu rehabilitace
 
Účast na semináři potvrďte do konce února e-mailem na kocnarova@vdv.cz
 
pozvánka na seminář >>